Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.stol-kar.eu
(„REGULAMIN”)

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.    Sklep internetowy STOL-KAR działający pod adresem www.sklep.stol-kar.eu, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu („Towar/y”), prowadzony jest przez spółkę STOL-KAR Sp. z o.o. -  Sp. k. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 97, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr. KRS 0000638212, posiadającą NIP 5372634838.

2.    Prezentowane na stronie internetowej www.sklep.stol-kar.eu informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego STOL-KAR.

3.    Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: – Klient dokonujący zakupu Towaru oraz STOL-KAR Sp. z o.o. - Sp. k. („Strony”). Przez „Klienta” rozumie się osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia (z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która nabywa Towary poprzez www.sklep.stol-kar.eu

4.    Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu STOL-KAR, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.    Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży Towarów, jest język polski.


II. TOWAR. CENA. KOSZTY

1.    STOL-KAR zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech Towarów, w tym ich ceny, na stronie internetowej Sklepu www.sklep.stol-kar.eu, przy opisie danego Towaru.

2.    Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), STOL-KAR zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej STOL-KAR przy opisie danego Towaru.

3.    Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu STOL-KAR podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4.    Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie STOL-KAR zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu STOL-KAR – w zakładce ,,Koszty wysyłki”. Jeżeli wartość zamówienia przewyższa kwotę 300 zł. STOL-KAR wysyła towar bez kosztów transportu.

5.    Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie STOL-KAR.

6.    W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

7.    Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne, a także aby opis Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze. Kolor rzeczywisty prezentowanych produktów może jednak różnić się w zależności od ustawień monitora.


III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
    a.    płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
    b.    płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
    c.    płatność poprzez serwis PayU

2.    W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: STOL-KAR Sp. z o.o. - Sp.k., ul. Warszawska 97 , 21-500 Biała Podlaska, nr. rachunku bankowego: 05175011070000000036891742 (RAIFFEISEN-POLBANK). W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię kupującego oraz nr zamówienia wygenerowany przez sklep.

3.    STOL-KAR wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. STOL-KAR oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4.    W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
    a.    w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru dostarczanego przez kuriera, towar jest wysyłany niezwłocznie po przygotowaniu zamówionych produktów.
    b.    w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie STOL-KAR uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.
    c.    w przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.

5.    Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością STOL-KAR.


IV. ZAWARCIE UMOWY

1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu STOL-KAR (www.sklep.stol-kar.eu) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:
    a.     wyboru zamawianych Towarów;
    b.     oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
    c.     potwierdzenia złożonego zamówienia;
    d.     płatności za zamówienie.

2.    W ramach Sklepu Stol-Kar zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia.

3.    Złożenie zamówienia:
    a.    jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od umowy;
    b.    następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);
    c.    oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że oferta STOL-KAR staje się wiążąca; a także
    d.    oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że między Klientem a STOL-KAR została zawarta umowa sprzedaży Towarów.

4.    Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, STOL-KAR prześle na adres skrzynki pocztowej Klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia wraz z jego numerem.

5.    Za zgodą STOL-KAR, Klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży Towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem STOL-KAR telefonicznie pod nr tel. 692438510 lub mailem na adres sklep@stol-kar.eu

6.    Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez STOL-KAR, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

7. Potwierdzenie dokonania zakupu w formie paragonu lub faktury Vat zostanie dołączone do wysłanego towaru i jest ono podstawą do zgłoszenia ewentualnych niezgodności, reklamacji lub zwrotu.


V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1.    STOL-KAR zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez sklep STOL-KAR zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez STOL-KAR od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez STOL-KAR od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry.

2.    Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich DPD, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. STOL-KAR nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. W przypadku dostawy zamówienia na adres Kupującego, do Produktów zostanie dołączony odpowiedni dokument potwierdzający dokonanie zakupu. (Faktura Vat lub paragon).

4. W przypadku odbioru osobistego dokument potwierdzający dokonanie zakupu (Faktura Vat lub paragon) zostanie wydany odbierającemu wraz z towarem.

5. Nabywca może wybrać jedną z opcji dostawy Produktów:

> Przesyłka realizowana przez kuriera.

> Odbiór osobisty w Siedzibie Firmy: ul. Warszawska 97 21-500 Biała Podlaska

> Przesyłka kurierska DPD

6. Dostawa przez kuriera realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

7. Czas dostawy zależy od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy Produktów. Informacja o zmianie statusu zamówienia będzie wysyłana drogą mailową.

8. Doręczenie przesyłek przez kuriera odbywa się w dniach roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na podany przez Kupującego adres. Dostawa jest realizowana w godzinach roboczych (standardowo 8-18).

9. Odbiorca przesyłki powinien przy odbiorze, w obecności kuriera dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń (tj. wgniecenia, złamania, rozerwania lub inne), odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki wezwać kuriera w ciągu 7 dni od jej odebrania w celu sporządzenia  protokołu szkody oraz poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.

10. Odbiór osobisty w Siedzibie Firmy możliwy jest w dniach i godzinach pracy biura, najpóźniej w ciągu 3 dni, od momentu wysłania informacji na adres e-mail Kupującego o przygotowaniu zamówienia do odbioru. W przypadku nieodebrania Produktów we wskazanym terminie, sprzedający może odstąpić od Umowy informując o tym Kupującego poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego.

11. Odbiorca zamówienia w Siedzibie Firmy powinien okazać potwierdzenie zamówienia, otrzymanego drogą mailową.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

2. Towar wykonany na zamówienie Klienta czyli Plisy, rolety Mini oraz Dzień/Noc w rozmiarach nietypowych-niestandardowych, rolety w kasecie PCV, rolety w Kasecie Superior oraz rolety Wolnowiszące  jest traktowany jako wyprodukowany według specyfikacji klienta (według zindywidualizowanych jego potrzeb) i nie podlega zwrotowi.

Standardowe wymiary rolet w grupie  Dzień/Noc to wymiary - szerokość w cm:
43, 48, 52,57,62,68,73,81,90,115,128 przy dł.150 cm oraz szerokość 68 przy długości 215.

W grupie rolet Mini wymiary standardowe to szerokość w cm:
37,43,48,52,57,62, 68,73,81,90,115,128 przy długości 150 cm. oraz szerokość 52 i 58 przy długości 215 cm.

3.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Konsument może, m.in.:
    a.    skierować je na adres: STOL-KAR, ul. Warszawska 97, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;
    b.    wypełnić formularz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy- (dostępny na stronie Sklepu) i przesłać na adres e-mail: sklep@stol-kar.eu
Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz i wysyłając e-mail na adres: sklep@stol-kar.eu STOL-KAR prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

4.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument zobowiązany jest zwrócić STOL-KAR Towar, wraz z wypełnionym drukiem oświadczenia i paragonem (lub fakturą), na następujący adres: STOL-KAR ul. Warszawska 97, 21-500 Biała Podlaska nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5.    W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6.    Z zastrzeżeniem postanowienia VI.7. STOL-KAR zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru od Konsumenta , zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez STOL-KAR sposobu dostarczenia Towaru. STOL-KAR dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający zwraca kwotę równą: Cenie za wszystkie Produkty w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w całości, lub równowartość zwracanych produktów w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w części.

8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.    Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do STOL-KAR e-mailowo na adres sklep@stol-kar.eu bądź za pośrednictwem poczty na adres: STOL-KAR ul. Warszawska 97 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, bądź dzwoniąc pod numer : 692438510, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

1.   STOL-KAR  jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu STOL-KAR lub konkretnych form płatności przez sklep oferowanych, dla nielojalnego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów STOL-KAR może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych (np. ogólnopolskiej bazy informacji o adresach pocztowych KRAP).

2.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3.    Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność STOL-KAR z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności STO-KAR w stosunku do Konsumentów. STOL-KAR w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Nabywca może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Nabywca traci uprawnienia przewidziane w ustępie 3, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności, nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wskazanego w ustępie 4, wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia przed jego upływem, na adres mailowy sklepu lub pisemnie na adres ul. Warszawska 97, 21-500 Biała Podlaska.

5.    STOL-KAR może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.    Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: e-mailem na adres: sklep@stol-kar.eu bądź za pośrednictwem poczty na adres: STOL-KAR , ul. Warszawska 97 , 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 692438510, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

7.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do STOL-KAR na podany poniżej adres na koszt STOL-KAR wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru STOL-KAR zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej sklep@stol-kar.eu formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru. Reklamowany towar należy odesłać na adres: STOL-KAR ul. Warszawska 97, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Dział Reklamacji”..

8.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez STOL-KAR reklamacji (zwracanego towaru), o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VIII.

1. Administratorem danych osobowych kupujących jest STOL-KAR sp. z o.o. - sp.k. z siedzibą w Białej Podlaskiej.

2. STOL-KAR przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji zamówień lub innych celach na które kupujący wyraził zgodę. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu STOL-KAR, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

2.    STOL-KAR zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu STOL-KAR; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.sklep.stol-kar.eu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu STOL-KAR www.sklep.stol-kar.eu , są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.    Wszelkie spory pomiędzy Klientem a STOL-KAR, będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

Promocje